Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η Κυβερνητική Απόφαση Δ1α/Γ.Π. οικ.26380/2021(ΦΕΚ1682Β΄) που εκτός των άλλων ορίζει και τη λειτουργία των λιανικών επιχειρήσεων για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ δεν αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων (πώληση με click inside και click away).

Ωστόσο το κλείσιμο των καταστημάτων μετατίθεται στις 21:00 (αντί 20:30 που ίσχυε).

Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 λόγω μεταφοράς της αργίας Πρωτομαγιάς τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με το άρθρο 14 ν. 4468/2017.

Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία τη Μ. Παρασκευή τα καταστήματα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν πριν από τις 13:00.

Κατηγορία: