Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία με έναρξη πριν την 1/1/2019, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Η δημόσια επιχορήγηση αφορά το 50% των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000,00 ευρώ.

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) https://www.ependyseis.gr/mis από 13/10/2020 ώρα 13:00 έως 30/10/2020 ώρα 15:00.  

 

Σας επισυνάπτουμε τα εξής:

 


Πρόσκληση 097ΚΕ
 


Περίληψη Πρόσκλησης 097ΚΕ
 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 097ΚΕ
 

Κατηγορία: