ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

 

      Καλείσθε στην Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν στο Επιμελητήριο Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα).

    

       Η πρώτη σύγκληση έχει οριστεί για την  23η  Σεπτεμβρίου 2018 και αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία (1/2 των αντιπροσώπων), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 30η  Σεπτεμβρίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εάν και κατά τη δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία (1/4 των αντιπροσώπων), η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ, στον ίδιο χώρο με οποιονδήποτε αριθμό αντιπροσώπων.

 

Η  Ημερήσια Διάταξη της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

 

  1. Έναρξη Εργασιών –Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Ομιλία Απερχόμενου Προέδρου
  4. Τοποθετήσεις μελών
  5. Αρχαιρεσίες

 

         Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας, είτε συνδυασμών, είτε μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να έχουν κατατεθεί ή αποσταλεί  στα Γραφεία της Ο.ΕΜ.Ε.Θ Σωκράτους 18 Τρίκαλα, έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: oesthessaly@yahoo.gr ή με fax στο 2431079453).

 

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

       Ο  Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας

       Χρήστος Καλέας                                            Χρήστος Μπλουγούρας

Κατηγορία: