ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου προεδρείου.

Η σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής:

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπλουγούρας Χρήστος

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσιαπλές Γεώργιος

 

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

 

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντωνίου Αριστοτέλης

 

Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσέλιος Κωνσταντίνος

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Γκουγκουμάτης Αχιλλέας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπούντης Παναγιώτης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Κούτσιας Στυλιανός

 

ΜΕΛΟΣ

Καλέας Χρήστος

 

ΜΕΛΟΣ

Κόκκας Χρήστος

 

ΜΕΛΟΣ

Κοντούλης Κωνσταντίνος

 

ΜΕΛΟΣ

Οικονόμου Δημήτριο

 

ΜΕΛΟΣ

Πιτσάβας Γεώργιος

 

ΜΕΛΟΣ

Τριγάζης Αγησίλαος

 

ΜΕΛΟΣ

Καζαντζίδης Περικλής

Κατηγορία: