Δελτίο Τύπου Τρίτη 2 Απριλίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  110 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Συντονιστή Εταίρο την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους  Δήμους  Καρδίτσας, Σοφάδων, Μουζακίου και Παλαμά διοργανώνουν εκδηλώσεις πληροφόρησης στο πλαίσιο του προγράμματος : «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Απασχόλησης στη Θεσσαλία»

Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

1. Στο Δήμο Καρδίτσας και ώρα 10:00 11:45, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΠΕΔ Θεσσαλίας Μ. Αλεξάνδρου 34 Καρδίτσα.

2. Στο Δήμο Μουζακίου και ώρα 18:00-19:30, στο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Μουζακίου (ΚΠΕ).

Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

1. Στο Δήμο Σοφάδων και ώρα 18:00 – 19:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σοφάδων.

2. Στο Δήμο Παλαμά και ώρα 11:00- 12:30, στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλαμά ( ΔΟΠΑΠΑΠ)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: « Ενεργητικές  πολιτικές απασχόλησης», του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Στόχος της παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη 110 ωφελουμένων (συνολικά και για τους 4 δήμους) με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα μέσω της α) σύστασης νέων επιχειρήσεων, β) την πρόσληψη σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης , γ) την απόκτηση εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα δ) την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ε) την ένταξη σε άλλα προγράμματα.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν :

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,

 • Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο  παράρτημα της πρόσκλησης.
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, αλλά και σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα.  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης για την δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία  νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, στους ακόλουθους θεματικούς  άξονες:

 • Τεχνικά επαγγέλματα συντήρηση κτιρίων
 • Εργασίες πράσινου ( ανακύκλωση, κηπουρική, καθαριότητα)
 • Επαγγέλματα μεταποίησης , εμπορίου και Υπηρεσιών

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης « Ερμής Θεσσαλίας» είναι:

 • Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας( Συντονιστής Εταίρος)
 • Δήμος Αργιθέας
 • Δήμος Καρδίτσας
 • Δήμος Μουζακίου
 • Δήμος Παλαμά
 • Δήμος Σοφάδων
 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας
 • Σύλλογος Γυναικών Παλαμά.
 • Σύλλογος Γυναικών Σοφάδων
 • Πανελλήνια Ένωση Ελληνίδων Τσιγγάνων
 • Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης
 • Asset Τεχνολογική.

 

 

Κατηγορία: